Gerakan Kesedaran
Hibah


"...dianggarkan RM 60 bilion nilai aset umat Islam bersifat tidak produktif, berada di dalam akaun bank dan insurans yang tidak dituntut, serta aset yang beku disebabkan masalah faraid, setelah berlakunya kematian pemilik aset."


Sultan Nazrin Muizzuddin Shah
Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah
Al-Maghfur-Lah

Kesinambungan itu, Baginda juga bertitah agar wujud kerjasama antara agensi-agensi kerajaan, swasta, masjid dan institusi-institusi lain meliputi seluruh negeri Perak bagi melaksanakan program pendidikan kepada umat Islam berkenaan hibah secara tersusun. 

Sebagai menjunjung titah Baginda, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, dengan kerjasama Wasiyyah Shoppe Berhad sebagai rakan strategik dan Kausar Wealth Management Sdn Bhd sebagai rakan perlaksana, buat julung kali berganding bahu menjayakan program Gerakan Kesedaran Hibah Negeri Perak.

 

Gerakan ini merupakan salah usaha untuk mengatasi isu harta-harta yang terbeku dan terbengkalai setelah kematian pemilik aset dan juga meningkatan tahap pengetahuan umat Islam, khususnya di negeri Perak, tentang pentingnya perancangan hibah semasa hidup.

  Sultan Nazrin Muizuddin Shah

  Agensi pelaksana:
Wasiyyah Shoppe Berhad Kausar Wealth Management Sdn Bhd